La llegenda

Temps era temps, a la llera del riu Ter quan passa per Manlleu, hi creixia un boc espès anomenat la Devesa. Conta la llegenda que entre els arbres i la malesa, hi vivia un serpent gegantí, temut per tothom per la seva ferocitat. Sobre el cap, entre una espessa cabellera, lluïa en tot moment un diamant gegant i de gran valor. El Serpent només es desprenia del diamant cada cop que s'abeurava al riu. Un dia un vailet curiós i valent topà amb el Serpent. Tanmateix no va fugir i esperà el moment precís per robar-li aquell tresor. El Serpent que ràpidament s'adonà del furt, començà a empaitar el vailet, que va córrer, cames ajudeu-me, fins al poble. En una anitga casa, posà el dimanat sota un morter. El Serpent delit pel diamant s'enroscà al morter amb la intenció d'esclafar-lo. Tant i tant estrenyé que quedà mort i rebentat.

El poble va romandre tranquil fins al 23 de juny de 2004, nit de Sant Joan, quan la Colla de Diables Serpents de Manlleu naixia, inspirada en la recuperació d'aquesta llegenda manlleuenca.


Il·lustracions d'en Toni Donada